Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott 6-16/4

Under perioden 6-16/4 genomförs åtgärder på nätet. Anslutningar från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.