Kategorier
Information Nyhetsflöde

Entreprenadbesiktning & slutredovisning

Styrelsen genomförde under augusti en slutbesiktning av hela entreprenaden. En oberoende besiktningsman som följt hela projektet har nu godkänt anläggningen. Föreningen har därefter lämnat in underlag till Länsstyrelsen för att slutredovisa projektet.

Besiktning i fält.