Kategorier
Information Nyhetsflöde

Intrång- & grödskadeersättning

Styrelsen jobbar äntligen med att sammanställa och därefter betala ut intrång- & grödskadeersättning till berörda markägare. Arbetet sker i och med att markavtalen är kompletta samt att slutredovisning av projektet sker.

Alla berörda markägare har fått ett mail med information om vad som kommer betalas ut samt om vi saknar någon information för att betala ut ersättningen. I skrivande stund ligger en majoritet av intrångsersättningen för utbetalning i vår bank. Grödskadeersättningen kommer betalas ut inom kort (så fort vi är klara med intrångsersättningen).

I vissa fall har ersättning inte kunnat betalas ut då de bankuppgifter vi har varit ofullständiga eller utdaterade, i dessa fall skickar vi ett mail till markägaren för komplettering.

Har du några frågor ber vi dig kontakta oss.