Information

Södra Jumkils fiberförening bildades den 2/6 2015 i syfte att bedriva fiberutbyggnad i området samt förvalta infrastrukturen över tiden.

För närvarande omfattar området ca 500 hushåll och 10 mil kanalisation. Föreningen har upphandlat Eltel Networks att ansvara för anläggandet av nätet i en totalentreprenad och IP-Only levererar tjänster till idag anslutna abonnenter.

EU Jordbruksfonden
Genom insatser i föreningen samt bidrag från EU finansieras etableringen av nätet.