Kategorier
Driftstörning

Driftstörning/kabelbrott

Vi har just nu en allvarlig driftstörning i nätet orsakad av kabelbrott. Detta medför att abonnenter i höjd med Skulla fram till Vänge inte har fungerande uppkoppling.

All form av felanmälan skall göras till er operatör.

ELTEL arbetar med att åtgärda felet, enligt kommunikationsoperatören IP-Only så ska felet vara löst senast kl 12.00 24/10.

Aktuell information finns att läsa här:
https://www.ip-only.se/driftstatus/#ongoing