Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott juli 2021

Tisdag 10/8 22.00 – onsdag 11/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter i Blackstalund/Blacksta (se Opto 1 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Onsdag 11/8 22.00 – torsdag 12/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter från Skulla till Vänge (se Opto 4 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Torsdag 12/8 – fredag 13/8
Enskilda anslutningar i Broholm/Ubby (se Opto 3 i bild nedan) kommer att repareras var och en för sig. I och med dessa åtgärder kommer vissa anslutningar individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.
Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott 1/7

Natten mellan 1:a och 2:a juli kommer vi utföra underhåll och reparationer i nätet. Åtgärderna kommer att medföra avbrott för samtliga medlemmar i nätet. Arbetet kommer ske nattetid och på under några timmar.

Om du har problem med din uppkoppling innan eller efter avbrottet skall du anmäla det till din operatör.

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott 6-16/4

Under perioden 6-16/4 genomförs åtgärder på nätet. Anslutningar från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott

Vi berörs sedan ca kl 14.15 idag av en _oplanerad_ driftstörning som påverkar hela vårt nät. Löpande driftinformation hittar ni dels hos Er bredbandsleverantör samt på IP-Onlys hemsida.

Vi har fått information om att felet är lokaliserat och man arbetar med att åtgärda felet. I skrivande stund är beskedet att det ska vara löst till kl 21 men vår bedömning är att det tar några timmar längre än så.

Information om denna och framtida oplanerade driftstörningar hittar ni här: https://www.ip-only.se/privat/driftstatus/

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott

Under perioden 22/3 – 2/4 genomförs åtgärder på stora delar av nätet. Samtliga anslutningar förutom stråket från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Kort planerat avbrott

Samtliga anslutningar i vårt nät kommer att drabbas av ett kort planerat avbrott under perioden 18-19/3. Avbrottet kommer att ske under dagtid och pågå upp till 1 minut.

Exakt tidpunkt för avbrottet kan ej ges då varje anslutning bryts individuellt.

Kategorier
Driftstörning

Planerad omläggning

Eltel fortsätter att genomföra kabelarbeten längs sträckan från Jumkils Kyrka till Vänga. En planerad brytning av nätet äger rum torsdag 26/11 kl 22 fram till efterföljande morgon kl 06.00. Bor du på en adress som börjar med benämningen nedan så kommer du att beröras av detta avbrott:

Fiby
Fiby Fiskartorp
Fiby Gård
Fiby Jobsbo
Fiby Kvarnberg
Fiby Lindesberg
Fibyvägen
Finnsta
Kil
Lilla Kil
Stora Kil

Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott 19/11

Driftavbrott imorgon, torsdag 19/11 natt kl 22-06 på adresser enligt nedan:

Börje Nybygget
Börje-Knackarbo
Fiby
Fibyvägen
Finnsta
Fågelbo
Jumkils-Knutbo
Jumkils-Ubby (endast från Soliden och bort mot Vänge!)
Katrineberg
Kil
Korsebo
Krokmossen
Lilla Kil
Romsbo
Skulla
Stora Kil
Trillbo

Börjar Er adress på ovan namn så berörs ni av avbrottet.

Kategorier
Driftstörning

Driftstörning och planerade avbrott

Nattens arbeten har tyvärr dragit ut på tiden för Eltel, vilka har fortsatt arbeta med omläggningen under förmiddagen. Det har i sin tur lett till att flera abonnenter varit utan uppkoppling. I skrivande stund har vi dels information från Eltel att arbetet kommer fortsätta och beräknas vara klart kl 16.00 idag, samtidigt ser vi att vissa drabbade återfått sin uppkoppling.

Som tidigare informerats så kommer även vecka 46 och 47 att innebära nattliga avbrott men i skrivande stund har vi inte information om vilka områden som kommer beröras och när. Samtliga arbeten kommer likt tidigare att förläggas nattetid.

Kategorier
Driftstörning Information

Planerade driftavbrott

Som ett led i att färdigställa entreprenaden kommer vår entreprenör ELTEL att genomföra ett antal omläggningar i vårat nät. Samtliga omläggningar som påverkar större delar av vårt nät är förlagda nattetid och kommer genomföras under vecka 45-47. Nedan visar vi vilka områden som påverkas av arbetet under vecka 45.

Tisdag 3/11 kl 00.00 – 08.00 Yttre Bälingestråket
Stråket från Tuna mot Kiplingeberg, Bälinge inkl. Äskelunda och Målsta

Onsdag 4/11 kl 00.00 – 08.00 Inre Bälingestråket samt Blackstalund
Stråket från och med Tuna, via Vallhov, Blacksta, Blackstalund. Fastigheter i Blackstalund som ligger väster om ån påverkas ej.

Torsdag 5/11 kl 00.00 – 08.00 Samtliga delar av nätet
Samtliga stråk påverkas av denna omläggning.

Fredag 6/11 kl 00.00 – 08.00 Jumkils k:a, Broholm och Skulla
Fr o m Förarslätt via Jumkils kyrka, Skulla, Broholm, Ubby, Örnsätra samt fastigheter i/kring Blackstalund öster om ån.