Kategorier
Driftstörning

Planerad omläggning

Eltel fortsätter att genomföra kabelarbeten längs sträckan från Jumkils Kyrka till Vänga. En planerad brytning av nätet äger rum torsdag 26/11 kl 22 fram till efterföljande morgon kl 06.00. Bor du på en adress som börjar med benämningen nedan så kommer du att beröras av detta avbrott:

Fiby
Fiby Fiskartorp
Fiby Gård
Fiby Jobsbo
Fiby Kvarnberg
Fiby Lindesberg
Fibyvägen
Finnsta
Kil
Lilla Kil
Stora Kil