Kategorier
Driftstörning

Kort planerat avbrott

Samtliga anslutningar i vårt nät kommer att drabbas av ett kort planerat avbrott under perioden 18-19/3. Avbrottet kommer att ske under dagtid och pågå upp till 1 minut.

Exakt tidpunkt för avbrottet kan ej ges då varje anslutning bryts individuellt.