Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott

Under perioden 22/3 – 2/4 genomförs åtgärder på stora delar av nätet. Samtliga anslutningar förutom stråket från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.