Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott juli 2021

Tisdag 10/8 22.00 – onsdag 11/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter i Blackstalund/Blacksta (se Opto 1 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Onsdag 11/8 22.00 – torsdag 12/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter från Skulla till Vänge (se Opto 4 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Torsdag 12/8 – fredag 13/8
Enskilda anslutningar i Broholm/Ubby (se Opto 3 i bild nedan) kommer att repareras var och en för sig. I och med dessa åtgärder kommer vissa anslutningar individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.
Åtgärderna kommer ske under dagtid.