Kategorier
Uncategorized

Stämma 2024

Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte
den 29 maj 2024 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.

Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via epost eller post, den finns även att läsa här på hemsidan under Information, där man även hittar årsredovisning och revisionsberättelse.