Kategorier
Uncategorized

Stämma 2024

Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte
den 29 maj 2024 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.

Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via epost eller post, den finns även att läsa här på hemsidan under Information, där man även hittar årsredovisning och revisionsberättelse.

Kategorier
Uncategorized

Återbetalning av överinsatser

Södra Jumkils Fiberförenings ordinarie föreningsstämma 2022-04-20 beslutade minska samtliga anslutningsinsatser per 2021-12-31 med 20%, samt uppdra åt föreningens styrelse att återbetala överskjutande insatser till medlemmarna när så kan ske.

Varje medlem deltar i föreningen med 500 kronor i medlemsinsats och en anslutningsinsats som varierar med antal och typ av fiberanslutning. De flesta har en s k huvudanslutning. Innebörden av stämmobeslutet är att en medlem som per 2021-12-31 deltog i föreningen med 18.500 kronor i anslutningsinsats för en huvudanslutning fick 3.700 kronor av anslutningsinsatsen konverterad till en överinsats. Denna överinsats kan återbetalas till medlemmen. Medlemmens anslutningsinsats minskades samtidigt till 14.800 kronor, som är medlemmens kvarvarande ägarandel i föreningen.

Beslutet krävde vissa föregående stadgeändringar, som också gjordes på förenings-stämman 2022-03-20. En av konsekvenserna är att återbetalning kan ske tidigast ett år efter det att de nya stadgarna registrerats hos Bolagsverket, vilket skedde 2022-05-03.

Mot denna bakgrund avser föreningens styrelse nu att, med start i början av maj månad 2023, betala ut överinsatser till medlemmarna. För att kunna genomföra dessa utbetalningar, samt i övrigt kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal, ber föreningen om följande uppgifter.

Namn:
Ägare av fastigheten/-erna:
Adress:
Telefonnummer:
Epostadress:
Bankgiro:
Plusgiro:
Bankkonto inkl clearingnummer:
Bank:

Informationen finns även som PDF under information. Uppgifterna skickar du till vår e-post. info [ a ] jumkil.net . Du kan antingen fylla i dokumentet på papper, scanna/fota och maila in det. Det går även bra att skriva informationen i ett mail.
Var noga med att inkomma med all information ovan.

Välkommen att kontakta styrelsen via info [ a ] jumkil.net vid eventuella frågor.