Kategorier
Driftstörning

Planerad omläggning

Eltel fortsätter att genomföra kabelarbeten längs sträckan från Jumkils Kyrka till Vänga. En planerad brytning av nätet äger rum torsdag 26/11 kl 22 fram till efterföljande morgon kl 06.00. Bor du på en adress som börjar med benämningen nedan så kommer du att beröras av detta avbrott:

Fiby
Fiby Fiskartorp
Fiby Gård
Fiby Jobsbo
Fiby Kvarnberg
Fiby Lindesberg
Fibyvägen
Finnsta
Kil
Lilla Kil
Stora Kil

Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott 19/11

Driftavbrott imorgon, torsdag 19/11 natt kl 22-06 på adresser enligt nedan:

Börje Nybygget
Börje-Knackarbo
Fiby
Fibyvägen
Finnsta
Fågelbo
Jumkils-Knutbo
Jumkils-Ubby (endast från Soliden och bort mot Vänge!)
Katrineberg
Kil
Korsebo
Krokmossen
Lilla Kil
Romsbo
Skulla
Stora Kil
Trillbo

Börjar Er adress på ovan namn så berörs ni av avbrottet.

Kategorier
Driftstörning

Driftstörning och planerade avbrott

Nattens arbeten har tyvärr dragit ut på tiden för Eltel, vilka har fortsatt arbeta med omläggningen under förmiddagen. Det har i sin tur lett till att flera abonnenter varit utan uppkoppling. I skrivande stund har vi dels information från Eltel att arbetet kommer fortsätta och beräknas vara klart kl 16.00 idag, samtidigt ser vi att vissa drabbade återfått sin uppkoppling.

Som tidigare informerats så kommer även vecka 46 och 47 att innebära nattliga avbrott men i skrivande stund har vi inte information om vilka områden som kommer beröras och när. Samtliga arbeten kommer likt tidigare att förläggas nattetid.

Kategorier
Driftstörning Information

Planerade driftavbrott

Som ett led i att färdigställa entreprenaden kommer vår entreprenör ELTEL att genomföra ett antal omläggningar i vårat nät. Samtliga omläggningar som påverkar större delar av vårt nät är förlagda nattetid och kommer genomföras under vecka 45-47. Nedan visar vi vilka områden som påverkas av arbetet under vecka 45.

Tisdag 3/11 kl 00.00 – 08.00 Yttre Bälingestråket
Stråket från Tuna mot Kiplingeberg, Bälinge inkl. Äskelunda och Målsta

Onsdag 4/11 kl 00.00 – 08.00 Inre Bälingestråket samt Blackstalund
Stråket från och med Tuna, via Vallhov, Blacksta, Blackstalund. Fastigheter i Blackstalund som ligger väster om ån påverkas ej.

Torsdag 5/11 kl 00.00 – 08.00 Samtliga delar av nätet
Samtliga stråk påverkas av denna omläggning.

Fredag 6/11 kl 00.00 – 08.00 Jumkils k:a, Broholm och Skulla
Fr o m Förarslätt via Jumkils kyrka, Skulla, Broholm, Ubby, Örnsätra samt fastigheter i/kring Blackstalund öster om ån.

Kategorier
Driftstörning

Driftstörning/kabelbrott

Vi har just nu en allvarlig driftstörning i nätet orsakad av kabelbrott. Detta medför att abonnenter i höjd med Skulla fram till Vänge inte har fungerande uppkoppling.

All form av felanmälan skall göras till er operatör.

ELTEL arbetar med att åtgärda felet, enligt kommunikationsoperatören IP-Only så ska felet vara löst senast kl 12.00 24/10.

Aktuell information finns att läsa här:
https://www.ip-only.se/driftstatus/#ongoing

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Kallelse till årsstämma


Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020 kl 19.00.

Föreningen måste hålla årsstämma före utgången av juni månad. För att minimera risken för spridning av covid-19 i samband med stämman har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas helt digitalt.

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 1 juni.
Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av
någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.
Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 maj. Det går inte att delta både
digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om väsentliga händelser hittills under 2020, status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Ny hemsida

Hemsidan är åter på plats.